Ulga za internet – podatki 2012 – cz.2

Każdy z nas prędzej czy później będzie musiał złożyć zeznanie podatkowe za rok 2012. Dzisiaj kolejny tekst poświęcony temu zagadnieniu. Szczególnie odnoszący się do każdego czytelnika bloga – ponieważ chodzi o usługę z której każdy korzysta – mianowicie internet.

[box type=”info” ] Czego dokładnie dotyczy ulga?[/box]

Ulga dotyczy wydatków poniesionych na korzystanie z sieci Internet. Nie zależnie od sposobu korzystania z tej sieci. Może być to wykupione łącze stacjonarne, internet przenośny, dostęp do sieci za pomocą komórki czy nawet korzystanie z kafejki internetowej.

[box type=”info” ]Jakie dokumenty muszę posiadać?[/box]

Od 2011 roku nie mamy obowiązku posiadania faktur na zakup usługi, jednakże jesteśmy zobowiązani do przedstawienia dokumentów stwierdzających poniesione koszty. Powyższy dokument musi zawierać takie dane jak:

  • dane podatnika (odbiorcę usługi lub towaru),
  • dane sprzedawcy usługi
  • rodzaj zakupionej usługi,
  • kwotę uiszczonej zapłaty

Dowodem może być przykładowo potwierdzenie przelewu bankowego o ile w tytule będzie zapisane, iż jest to płatność za dostęp do internetu oraz termin nadania przelewu musi zawierać się w okresie 1 styczeń- 31 grudzień 2012. Jeżeli chcemy odliczyć korzystanie z kafejki internetowej potrzebujemy faktury – paragon nie zawiera wszystkich wyżej wyszczególnionych danych. Imię i nazwisko na dokumencie musi się zgadzać z danymi osoby, która ma zamiar dokonywać odliczenia.

[box type=”info” ]Jaką kwotę mogę odliczyć?[/box]

Jeżeli rozliczasz się indywidualnie kwota odliczenia nie może przekroczyć 760 zł za cały rok podatkowy, kwota nie może być większa niż suma poniesionych udokumentowanych wydatków z tego tytułu.
Jeżeli rozliczasz się wspólnie z małżonkiem a dokumenty stwierdzają, iż wydatki zostały poniesione przez was oboje możecie rozliczyć po 760 zł czyli łącznie 1520 zł.
W tym przypadku jeżeli posiadać faktury najlepiej by były one zapisane na was oboje, to samo z innymi dokumentami lub na każdego z osobna.
Ważne jest także, że mimo wspólnego rozliczenia każdy z małżonków musi posiadać dochód by móc odliczyć ulgę.

[box type=”info” ]Gdzie rozliczamy ulgę za internet?[/box]

Ulgę odlicza się w załączniku PIT/O, który dołącza się do zeznania PIT-36 lub PIT-37 (w zależności od źródeł osiąganych dochodów). Natomiast ryczałtowcy mogą odliczyć wydatki zarówno w trakcie roku podatkowego, jak i w składanym po jego zamknięciu zeznaniu PIT-28, do którego należy dołączyć formularz PIT/O.