URLOP MACIERZYŃSKI PO ZMIANACH

Prawo dla rodziców
Urlop macierzyński po zmianach

Zgodnie z ostatnią nowelizacją ustanowioną przez Sejm z dniem 17 czerwca 2013 ma wejść w życie ustawa uprawniająca rodziców do dłuższego urlopu macierzyńskiego.

Kto będzie miał dłuższy urlop macierzyński?

Wydłużony urlop macierzyński będzie przysługiwał wszystkim rodzicom, których dzieci urodziły się po 31 grudnia 2012 roku.

 

Jak długi będzie urlop macierzyński?

Podstawowy wymiar urlopu macierzyńskiego wynosi[starlist]

  • 20 tygodni (140 dni) –  jedno dziecko przy jednym porodzie,
  • 31 tygodni (217 dni) – dwoje dzieci przy jednym porodzie,
  • 33 tygodnie (231 dni) – troje dzieci przy jednym porodzie,
  • 35 tygodni (245 dni) – czworo dzieci przy jednym porodzie,
  • 37 tygodni (259 dni) – pięcioro i więcej dzieci przy jednym porodzie.
[/starlist]

Urlop przysługuje również rodzicom, które wzięły dziecko na wychowanie.
Dodatkowy wymiar urlopu macierzyńskiego wynosi do 6 tygodni

Zmiany w długości urlopu macierzyńskiego – Dotyczą w szczególności możliwości skorzystania z 26 tygodni urlopu rodzinnego, z którego będą mogli skorzystać oboje z rodziców. 26 tygodni urlopu rodzicielskiego będzie można wykorzystać maksymalnie w 3 częściach, ale każda z nich musi trwać co najmniej 8 tygodni.

Czyli łącznie wymiar urlopu macierzyńskiego wydłuża się nawet w przypadku porodu jednego dziecka do 52 tygodni a przy ciążach mnogich nawet do 72 tygodni.

 

Jaka będzie wysokość zasiłku macierzyńskiego?

Pełny wymiar zasiłku macierzyńskiego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres ostatnich 12 miesięcy kalendarzowych.

Jeżeli matka powiadomi pracodawcę najpóźniej na 14 dni przed planowaną datą porodu, że zamierza korzystać z urlopu rodzicielskiego – otrzyma przez cały okres korzystania z urlopu macierzyńskiego 80% wyliczonej podstawy zasiłku.

Jeżeli taka informacja nie będzie przedstawiona pracodawcy wcześniej – za czas trwania urlopu macierzyńskiego otrzyma zasiłek w pełnej wysokości a przez kolejne 26 tygodni 60% wyliczonej podstawy zasiłku.

 

Potrzebujesz wniosek o urlop macierzyński?

[button color=”white” size=”medium” link=”https://www.mama-bloguje.com/wp-content/uploads/2013/05/Wniosek-o-udzielenie-urlopu-macierzy%C5%84skiego.doc” target=”blank” ]Pobierz – Wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego[/button]

[button color=”white” size=”medium” link=”https://www.mama-bloguje.com/wp-content/uploads/2013/05/Wniosek-o-udzielenie-dodatkowego-urlopu-macierzy%C5%84skiego.doc” target=”blank” ]Pobierz – Wniosek o udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego[/button]

Pierwszy z serii artykułów „Prawo dla rodziców”

Opieka na dziecko, urlop a zwolnienie lekarskie