USG CIĄŻY – JAK CZYTAĆ WYNIKI BADANIA

Każda mama będąca w ciąży z utęsknieniem czeka na każde badanie USG. To badanie na żywo pokazuje nam naszego maluszka i dostarcza masy niezapomnianych wzruszeń. Sama pamiętam łzy wzruszenia, gdy po raz pierwszy usłyszałam bicie serca moich pociech.

SKRÓTY STOSOWANE W BADANIU USG

Badanie trwa jednak stosunkowo krótko, zostawiając nam w pamięci obrazy z monitora. Na pamiątkę otrzymujemy kilka zdjęć z chińskimi znaczkami, które nic nam nie mówią. Często otrzymane fotki z USG więcej zostawiają wyobraźni, ale my i tak możemy wpatrywać się w nie godzinami. Szczególnie, gdy to nasza pierwsza ciąża. Analizujemy każdy szczegół, szukamy legendy dla trudnej mapy oznaczeń medycznych. Dlatego też poniżej przygotowałam wam małą ściągę.

USG CIĄŻY 2

SKRÓTY STOSOWANE W BADANIU USG

USG CIĄŻOWE – PODSTAWOWE OZNACZENIA

 • AC – obwód brzucha dziecka
 • AFI – wskaźnik płynu owodniowego
 • ASP – akcja serca płodu
 • BPD – wymiar dwuciemieniowy główki, czyli szerokość główki od ciemienia do ciemienia
 • AUA – średni wiek ciąży wg USG
 • CER – wymiar poprzeczny móżdżku
 • CRL – długość ciemieniowo-siedzeniowa, czyli od czubka głowy do końca tułowia dziecka, a dokładnie do kości ogonowej
 • EDD – przybliżona data porodu
 • EFW – przybliżona waga dziecka
 • FHR – bicie serca dziecka mierzone w uderzeniach na minutę
 • FL – długość kości udowej
 • GA – wiek ciążowy według ostatniej miesiączki
 • GS – średnica pęcherzyka ciążowego
 • HC – obwód główki
 • HL – długość kości ramiennej
 • LMP – data ostatniej miesiączki
 • LV – szerokość komory bocznej mózgu
 • NB – kość nosowa
 • NF – fałd karkowy
 • NT – przezierność karkowa
 • OFD – wymiar potyliczno-czołowy
 • OM – ostatnia miesiączka
 • TCD – poprzeczny wymiar móżdżku
 • TP – termin porodu
 • USGAC – obwód brzucha dziecka
 • YS – pęcherzyk żółtkowy

USG w ciąży: skróty w opisie występujące rzadko

 • APAD – przednio-tylny wymiar brzucha
 • APTD – przednio-tylny wymiar klatki piersiowej
 • CI – wskaźnik główkowy
 • CM – zbiornik móżdżkowo – rdzeniowy
 • EDV – prędkość końcoworozkurczowa
 • FIB – długość kości strzałkowej
 • HL – długość kości ramiennej
 • IOD – odległość międzygałkowa wewnętrzna
 • MCA – tętnica środkowa mózgu
 • OFD – wymiar potyliczno – czołowy
 • OOD – odległość międzygałkowa zewnętrzna
 • TAD – wymiar poprzeczny brzucha
 • TCD – poprzeczny wymiar móżdżku
 • TIB – długość kości piszczelowej
 • TTD – poprzeczny wymiar klatki piersiowej
 • ULNA – długość kości łokciowej

USG dopplerowskie w ciąży: skróty w opisie

 • MCA – tętnica środkowa mózgu
 • PI – wskaźnik pulsacji naczyniowej
 • Regurg – niedomykalność zastawki
 • RI – wskaźnik oporności naczyniowej
 • S/D – stosunek skurczowo/rozkurczowy
 • UA – tętnica pępowinowa
 • Vd – prędkość rozkurczowa
 • Vmax – prędkość maksymalna
 • Vmean – prędkość średnia
 • Vmin – prędkość minimalna

Na podstawie powyższych wskaźników jest liczona m.in. szacunkowa masa płodu. Tutaj bierze się pod uwagę obwodu brzucha – AC, wymiaru dwuciemieniowy główki – BPD, długości kości udowej – FL oraz obwód główki – HC.

Ocena łożyska i pępowiny

Oczywiście podczas badania USG ciąży są sprawdzane także inne rzeczy. Wśród nich ocenie podlega łożysko oraz pępowina. Oceniane jest położenie łożyska w macicy () oraz stopień jego dojrzałości za pomocą skali Grannuma (0°, I°, II°, III°). Prawidłowo zbudowana pępowina składa się z 2 tętnic i żyły.

Pamiętajmy jednak, że nie ma żadnego sensu porównywać wyniki nasze z innymi ciężarnymi. Często różnice są duże, jednak obraz USG jest prawidłowy. Nie należy się niepokoić czymś, na co lekarz nie zwraca uwagi. To on najlepiej oceni wynik badania i wskaże ewentualne nieprawidłowości.