WŁADZA RODZICIELSKA – WSPÓLNE DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE

Zgoda buduje a niezgoda rujnuje wspólne działania wychowawcze…

Zgodnie z prawem każdy z rodziców ma możliwość wykonywać władzę rodzicielską o ile nie została mu odebrana. Kierunek w podejmowaniu istotnych decyzji nie jest uzależniony od drugiego. Rodzice muszą jedynie współdziałać w przypadku istotnych spraw dziecka . W razie braku porozumienia między rodzicami na wniosek (lub z urzędu) rozstrzyga sąd rodzinny. Poprzez wyrażenie ‘’ istotne sprawy dziecka’’ rozumiemy tutaj decyzje związane z miejscem pobytu dziecka, zmiany szkoły, sposobu leczenia, sposobu spędzenia wakacji itd. Są to sprawy nie związane z codziennym funkcjonowaniem dziecka. Bieżące sprawy dziecka dla niektórych mało istotne doprowadzają czasem do interwencji instytucji mogących mieć wgląd we wspólne poczynania decyzji rodzicielskich.

Rodzina niewątpliwie stanowi najlepsze środowisko, w którym może rozwijać się dziecko. Tylko ona jest w stanie zaspokoić potrzeby dziecka. Żadna instytucja nie może się z rodziną równać. Działania placówek, instytucji jedynie mogą wspomagać przez kontrolę czy upominanie, pomoc środowisko rodzinne. Elementem, którym często spotyka się w orzecznictwie polskim a przekłada w wyrokach sądów rodzinnych jest prawidłowa podstawa rodzicielska wpływająca na rozwijanie samodzielności i kontroli dziecka, w tym gwarancja bezpieczeństwa.

W ostatnim czasie coraz więcej się mówi o sytuacji związanych z podejmowaniem wspólnych decyzji wobec celów wychowania dziecka. Spowodowane jest to tym, iż rodzice mało interesują się swoimi dziećmi. Rośnie procent spraw podejmowanych na wniosek placówek szkolnych, które upominają rodziców o ich powinności działania wspólnie dla dobra dziecka. Problem w porozumiewaniu rodziców ze szkołą spowodował, iż dla zabezpieczenia sytuacji, szkoła prosi o pisemną zgodę obydwojga rodziców co do uczestnictwa dziecka np. w jakiś spotkaniach szkolnych.
Ze względu na problemy w podejmowaniu wspólnych decyzji przez rodziców a także zdarzających się pretensji do szkoły, nauczycieli i prowadzonych przez nich zajęć placówki szkolne działają dla zabezpieczenia sytuacji mogącej się wydarzyć. Mają na to także wpływ zdarzenia losowe (nieszczęśliwe wypadki). Przy wielu sytuacjach sami rodzice nie są zgodni, obwiniając jeden drugiego o to, że doszło do jakiegoś incydentu z udziałem ich dziecka. Na podstawie obowiązującego prawa to rodzice powinni wspólnie podejmować decyzję a nie przerzucać swój obowiązek na wszelakie instytucje. Dochodzi również do takich twierdzeń, że winni są wszyscy tylko nie sami rodzice. Pewne jest, że najlepszą gwarancję postaw i kierunku kształtowania zachowania dziecka są rodzice a szkoła jako drugie środowisko w życiu dziecka wspomaga to pierwsze.

WŁADZA RODZICIELSKA – KTO RZĄDZI?

Rodzice częściej w obliczu konfliktu prawnego nie są zgodni, który z rodziców będzie przy dziecku. W ugruntowanym orzecznictwie Sądu Najwyższego, powierzenie wykonania władzy rodzicielskiej jednemu rodzicowi nie czyni go wyłącznym podmiotem, jeżeli drugi rodzic władzy tej nie został pozbawiony. Dlatego nawet w sytuacji wspólnego zamieszkania z dzieckiem należy respektować zdanie drugiego rodzica niezamieszkującego. Chyba, że sąd wprowadził pewnego rodzaju ograniczenia co do wydawania decyzji.

Podejmowanie decyzji musi być wspólne i jednotorowe z zachowaniem racjonalnego zdania dzieci. Należy podkreślić, że nieporozumiewania między rodzicami często wykorzystywane są przez dzieci, które wykorzystują ten fakt przeciwko rodzicom. Stwarzając problemy wychowawcze skupiają na sobie uwagę osób, które obwiniają z kolei rodziców i dla pomocy ich środowiska, informują sąd o zachwianiu władzy wychowawczej.
PRAWO LOGOBLOG

Autorem cyklu „O prawie- prosto, praktycznie i na temat” jest Marcin Cywiński – prawnik, kurator sądowy, kilkunastoletni praktyk w zakresie prawa rodzinnego, ze szczególnym wskazaniem tematyki rozwodowej oraz konfliktu w małżeństwie tym wpływu na dobro dzieci. Prowadzi studium nad rozwojem osobowości dziecka zagrożonego negatywnymi skutkami konfliktów rodzinnych. Współtwórca projektu pomocowego Kancelarii ZMoSP- ”Dobro Naszego Dziecka – dla dziecka jesteś zawsze rodzicem”

Ze swojej strony zapraszam Was na stronę projektu i Kancelarii Prawnej. Możecie również odwiedzić blog, który prowadzi Marcin. Zapraszam również do polubienia fanpage’a projektu.