POLITYKA PRYWATNOŚCI

Witaj,
Cieszę się, że tutaj zaglądasz. Widać dbasz o swoją prywatność. Również dla mnie jej bezpieczeństwo jest bardzo istotne. Poniżej znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych, informacje o wykorzystywaniu plików cookies oraz wszystkich technologii związanych z korzystaniem z mojej strony internetowej – http://www.mama-bloguje.com. Korzystanie z tej strony internetowej jest dobrowolne.

Moja strona – zarówno blog jak i sklep będą cały czas się rozwijać. Może to wpłynąć na poniższy dokument. Polityka prywatności oraz poniższe informacje mogą, więc ulec zmianie, jeżeli wpłyną na to nowe przepisy prawne lub/i technologie, z których będę korzystać. Informacja o aktualizacji będzie zawsze podana poniżej.

Ostatnia aktualizacja: 1.05.2020r.

Jestem świadoma, że dane osobowe są cennym kapitałem. Mam także świadomość zagrożeń wynikających z przetwarzania danych osobowych poprzez korzystanie z sieci Internet. Dołożyłam jednak wszelkich starań, aby zapewnić odpowiedni sposób ochrony Twoich danych oraz ich bezpieczeństwa. Zapewniam Cię, że Twoje dane osobowe są przetwarzane przeze mnie z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

 

Kto jest Administratorem danych osobowych i jak się z nim skontaktować?

Zacznijmy od tego, co najważniejsze. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wioleta Galla. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się ze mną pod adresem e-mailowym: mama@mama-bloguje.com

Jakie prawa Ci przysługują?

W związku z RODO, przysługuje ci prawo:
• prawo dostępu do danych osobowych,
• prawo do sprostowania danych osobowych,
• prawo do usunięcia danych osobowych,
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• prawo do wniesienia sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych,
• prawo do przenoszenia danych,
• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
• prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było niezgodne z prawem.
Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, przysługuje Ci skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W takim przypadku zachęcam jednak do kontaktu ze mną celem wyjaśnienia swoich wątpliwości.

Dlaczego i jak przetwarzam Twoje dane?

Pamiętaj! Nie jesteś też zobowiązana/zobowiązany do przekazywania mi swoich danych. Jednakże nie przekazanie pewnych informacji może wiązać się z brakiem możliwości wykonania danej usługi i osiągnięcia określonego celu, np. napisania komentarza, wysłania wiadomości e-mail czy otrzymania bezpłatnych materiałów promocyjnych.

Zamieszczenie komentarza na stronie za pomocą systemu Disqus.

Jeśli chcesz zostawić komentarz pod moim postem na blogu jesteś zobowiązana/y do wypełnienia formularza i podania adresu e-mail oraz imienia/nicku. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by dodać komentarz. System komentarzy obsługiwany jest przez firmę Disqus Inc., 301 Howard Street, Suite 300, San Francisco, CA94105, USA. Disqus jest samodzielnym administratorem Twoich danych osobowych, a korzystanie z systemu odbywa się na podstawie akceptacji przez Ciebie regulaminu świadczenia usług przez Disqus.
Dane przekazane podczas dodawania komentarza wykorzystywane są w celu opublikowania komentarza na blogu, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda wynikająca z dodania komentarza (art. 6 ust. 1 lit. a, RODO). Dane będą przetwarzane przez czas wyświetlania komentarzy na blogu, chyba, że wcześniej poprosisz o usunięcie komentarza. Po zalogowaniu do serwisu Disqus możesz realizować swoje uprawnienia bezpośrednio w ramach konta użytkownika.

Komunikacja z Tobą.

Staram się odpowiadać na wszystkie wiadomości. W związku z tym mogę kontaktować się z Tobą przez wiadomości e-mail, Messengera, wiadomości w serwisie Instagram, Twitter czy Pinterest. Wszędzie tam gdzie do mnie napisałaś/eś.
Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania z nami kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jestem w stanie dokładnie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką ze mną prowadziłaś/eś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba, że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

Zawarcie i realizacja umowy, zamówienia i zakupy.

Składając zamówienie będziesz musiała podać dane niezbędne do realizacji umowy. Są to dane takie jak imię, nazwisko, adres, telefon oraz adres mailowy. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji umowy czy zakupu.
Dane przekazane mi w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ewentualnego wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), i uwzględnienia jej w mojej dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Jeżeli posiadasz konto użytkownika, to Twoje zamówienie będzie widoczne w ramach historii zamówień danego konta. Zamówienia są również rejestrowane w mojej wewnętrznej bazie w celach archiwalnych i statystycznych.
Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, aż do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane mogą być przeze mnie przetwarzane w celach statystycznych. Obowiązki podatkowe wiążą mnie do przechowywania dokumentów zakupu przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
Pamiętaj, że w przypadku danych o zamówieniach nie ma możliwości sprostowania tych danych po realizacji zamówienia. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Podobnie, nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w dokumentach związanych ze sprzedażą. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednak sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z mojej bazy.
W stosunku do danych o zamówieniach przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Wysyłka newslettera.

Jeśli zgodziłaś się i zapisałaś na newsletter dostępny na blogu, będę, co jakiś czas przesyłać do Ciebie wiadomości, w tym informacje o odpłatnych i nieodpłatnych produktach i usługach, nowych wpisach na blogu czy bieżących sprawach.
Dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora w celu marketingu produktów i usług Administratora (art. 6 lit. f RODO). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
Wpisując swój adres e-mail i klikając przycisk „Zapisz” wyrażasz zgodę na przesyłanie informacji w ramach komunikacji handlowej zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Mechanizm wypisania się z usługi newsletter nie jest skomplikowany i polega na kliknięcie w aktywny link z informacją „Wypisuję się z newslettera”. Po skorzystaniu przez Ciebie z tego prawa i wypisaniu się z newslettera Twoje dane dotyczące subskrypcji usługi newslettera będą przechowywane przeze mnie przez okres 1 (słownie: jednego) roku w celu konieczności obrony przed potencjalnymi roszczeniami i jest to mój uzasadniony, jako administratora danych interes.
Dostawcą usługi newsletter jest MailerLite, firma jest zarejestrowana na Litwie z siedzibą w Wilnie. Korzystanie przeze mnie z sytemu obsługi newslettera oznacza, że usługa jest zapewniania i wykonywana przez podmiot zewnętrzny, czyli MailerLite, Wilno, Litwa. Twoje dane podane mi w formularzu zapisu na newsletter będą przetwarzane w celu wysłania newslettera. Podane przez Ciebie dane są podawane dobrowolnie, ale ich podanie jest niezbędne do wysłania Ci newslettera na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody oraz w celu wysłania Ci informacji o marketingu produktów własnych lub usług na podstawie mojego, jako administratora uzasadnionego interesu (tj. art. 6 lit. f RODO) oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z wysyłką newslettera.

Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom trzecim, z których usług korzystam w związku z prowadzeniem oraz dokonywaniem publikacji na stronie internetowej www.mama-bloguje.com. Zapewniam Cię jednak, że starannie dobieram podmioty, z którymi współpracuję lub z których usług korzystam i zawsze kieruje się zapewnieniem odpowiedniej ochrony Twoich danych.

  1. TheCamels S.C – serwis świadczący usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, w tym serwerze skrzynki pocztowej,
  2. Google Ireland Limited – w celu korzystania z usług Google w ramach pakietu G-Suite, w tym poczty e-mail funkcjonującej w oparciu o serwery Google
  3. MailerLite – wysyłanie newslettera, w którym zapraszam Cię do odwiedzenia mojej strony, przeczytania najnowszych artykułów, informuję Cię o moich nowych produktach lub usługach i w innych podobnych celach/działaniach, które uznam za interesujące lub wartościowe dla Ciebie.
  4. Fakturownia Sp. z o.o. – w celu korzystania z systemu do fakturowania, w którym przetwarzane są Twoje dane osobowe na potrzeby wystawienia faktury,
  5. osoby, które przy świadczeniu na moją rzecz usług związanych ze wsparciem technicznym strony internetowej mogą potencjalnie uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych,
  6. podwykonawcy, którzy mogą pomagać mi w tworzeniu materiałów, analityce strony internetowej oraz odpowiadać na Twoje wiadomości e-mail.

Polityka cookies

Strona internetowa www.mama-bloguje.com podobnie inne strony, z których korzystasz wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania.

Zgoda na cookies.

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies. Dzięki specjalnemu narzędziu masz możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony. Ponadto, zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies.
Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z mojej strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Administrator stosuje technologie obserwujące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

Piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych. Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają mi na Twoją identyfikację. Wiem jedynie, jakie działania podjąłeś w ramach mojej strony. Informuję Cię jednak, że Facebook może łączyć te informacje z innymi informacjami o Tobie zebranymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook. Takie działania Facebooka nie są już zależne ode mnie, a informacji o nich możesz szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Z poziomu swojego konta na Facebooku możesz również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności.

Kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. Możesz zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Ciebie z mojej strony internetowej przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Narzędzia społecznościowe – Zapewniam możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcji profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych tj. Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter oraz Pinterest.

Wyświetlając moją stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła moją stronę, nawet, jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana. Jeśli zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na mojej stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym.
Jeśli użyjesz danej wtyczki, np. klikając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana.

Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym, jako Twoje kontakty. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców:

Wideo i audio

Osadzam na stronach wideo z serwisu You Tube. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA dotyczące usługi You Tube. Pliki cookies ładowane są dopiero przy odtwarzaniu wideo lub audio. Jeżeli nie godzisz się na ich załadowanie, powstrzymaj się przed odtwarzaniem wideo lub audio.
Odtwarzając wideo lub audio, Google otrzymuje o tym informacje, nawet, jeśli nie posiadasz profilu Google, lub nie jesteś akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

Jeśli zalogowałeś się do serwisu Google, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować odtworzenie wideo na mojej stronie do Twojego profilu w Google. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawcę, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności Google.

Jeśli nie chcesz, aby Google przyporządkowywał dane zebrane w trakcie odtwarzania wideo bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na mojej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów. Zachęcam Cię do zapoznania się ze szczegółami polityki prywatności Google (https://policies.google.com/privacy).

Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

Odniesienia do innych stron

W przypadku, gdy na stronie, blogu, grupie pojawią się linki odsyłające do innych stron internetowych wyjaśniamy, że Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu Twojej identyfikacji.
Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.